Logo Sekolah Lestari Anugerah Alam SekitarMenekankan unsur pertumbuhan dan produktiviti warga sekolah. Lima (5) helai  daun  dalam  grafik  mewakili  komponen  Pengurusan,  Penghijauan, Kurikulum,  Kokurikulum  dan  Elemen  Khas.  Grafik  bunga  raya  mewakili identiti Malaysia dan profesion guru yang mulia. Skema warna hijau dan biru bermaksud keceriaan, keharmonian dan kelestarian alam sekitar.

Bil. Pelawat 3,650
Kemaskini : 16 Julai 2024
ATAS